רשימת הפנימיות השותפות בקרן לשיפורים במעונות הפרטיים


רב הפנימיות הפרטיות השיקומיות והטיפוליות בשרות ילד ונוער בחרו להצטרף לקרן. רשימה רצ"ב


פנימיות שותפות בקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


נכון 1.9.2021 בחרו לנצל זכותן להצטרף לקרן 29 מעונות ומרכזי חרום ציבוריים.