פרוטוקול ישיבת נאמנים 15.6.2021 פרטיים


בתאריך 15.6.2021 קיים חבר הנאמנים סיור בפנימיית הפרדס. רצ"ב פרוטוקול עניינים שוטפים ואישור דוחות כספיים 2020


פרוטקול ישיבת נאמנים


פרוטקולים הקדש למעונות הציבוריים מ 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים


פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הפרטיים 9.7.2019


פרוטוקול פרטיים 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 9.7.2019


פרוטוקול ציבורי 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים 9.7.2019


פרוטוקולים 2020 הקדש למעונות הפרטיים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום והפרוטוקלים אושרו עיי הנאמנים בנוהל דואל.


פרוטוקלים 2020 הקדש למעונות הציבוריים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום ונוסח הפרוטוקולים אושר בנוהל דואל.


פרוטוקול ישיבת נאמנים 15.6.2021 ציבוריים


בתאריך 15.6.2021 קיים חבר הנאמנים סיור בפנימיית הפרדס וישיבת נאמנים. רצ"ב פרוטוקול עניינים שוטפים ואישור דוחות כספיים 2020